Skip to main content

Workshop:
first party data design

In onze workshop First Party Data design helpen we je op weg naar een toekomst zonder third party cookies en helpen we je met al je data gerelateerde vraagstukken op het gebied van inzicht, activatie & tracking & verzamelen.

WAT IS ER NU


We behandelen eerst de huidige way of work en de bijbehorende uitdagingen. Op basis van de intake houden we een Debrief en lopen we door de uitdagingen heen en zorgen we dat deze voor iedereen helder zijn.

WAT IS ER GEWENST

We gaan het daarna hebben over de gewenste situatie. Doordat duidelijk is welk probleem opgelost moet worden, werken we toe naar een gewenst scenario. We bespreken wat hier voor nodig is, hoe dit zich verhoudt met overige marketing activeiten en hoe breed de scope is van de uitdaging. In hoeverre worden andere gebieden van Activatie, Inzicht, & Tracken en verzamelen geraakt. We nemen dit allemaal mee richting de oplossing.

WAT MOET ER GEBEUREN

Als er helder is wat de uitkomst is van de gewenste situatie, maken we een vertaalslag naar de technische component. We komen met een technische plaat met datastromen, afhankelijkheden en voorwaarden. Zodoende is het helder wat er gedaan moet worden om de gewenste situatie te bereiken.

Na de workshop en de feedback op het solution design, komt Harvest Digital met een advies uitgewerkt in een rapport. In het advies zullen we je ook gelijk voorzien van een overzicht aan werkzaamheden welke verricht moeten worden om de oplossing te realiseren.