Skip to main content

Onze visie op de cookieless future. Hoe ga je hiermee om en hoe kunnen wij helpen?

Hoe kunnen wij helpen?

Wij zien dat het gebruik van 3rd party cookies onder druk komt te staan. Verschillende browsers zijn al bezig om hier beperkingen op te leggen en ook het gebruik van 3rd party data wordt steeds meer aan banden gelegd. Als Harvest Digital zijn wij sterk in het gebruik van eigen data om de afhankelijkheid van 3rd party cookies te verkleinen. Harvest Digital biedt verschillende workshops die per onderdeel ingaan op de uitdagingen en oplossingen voor 1st & 3rd party data vraagstukken.

Consent

Tracking & Verzamelen

Activatie

Inzicht

Consent

Door groeiende zorgen onder consumenten over hun digitale privacy is het belangrijker dan ooit om aan je klanten aan te geven wat voor data je verzamelt en met welk doeleinde. Wees transparant over je databehoefte en geef aan waarom je deze data nodig hebt, evenals wat je klanten ervoor terug kunnen verwachten.

Harvest Digital heeft een consent framework opgesteld met 5 stappen over hoe je een duidelijke, eerlijke en transaparante constent vanuit je klant vraagt.

Activatie

Doordat het gebruik van 3rd party data en cookies aan banden wordt gelegd worden organisaties uitgedaagd om op een alternatieve manier hun advertising te bedrijven. Maar de grote vraag is hoe bedrijven hiermee moeten omgaan. Welke mogelijkheden liggen er in alternatief data gebruik en biedt 1st party data een uitkomst? Kun je nog wel relevant zijn zonder al deze data van jouw consument? Harvest Digital biedt een Activatie Workshop aan waarin we samen inzoomen op je datagebruik en welke mogelijkheden en kansen er zijn om zo veel mogelijk met je eigen data te doen.

Tracking & Verzamelen

Door de groeiende restricties op cookies, local storage en andere vormen van opslag, wordt het steeds lastiger om gebruiker informatie te tracken en op te slaan. Voorbeelden zijn Apple’s Intelligent Tracking Prevention (ITP) protocol waarbij 3rd party cookies standaard worden geblokkeerd en 1st party data maximaal 7 dagen blijven bestaan voordat ze vervallen. Firefox heeft haar Enhanced Tracking Protection (ETP) waarbij er flexibeler aan de hand van lijsten ingesteld kan worden hoe strikt er gekeken wordt naar data. Tot slot werkt Google aan hun eigen protocol waarbij ze in 2024 af willen zijn van 3rd party cookies.

Dit betekent dat er een groeiende behoefte zal zijn voor alternatieve methoden, zoals server-side tracking en 1st party based marketing waarbij de consument gerespecteerd wordt en de bedrijven de benodigde data blijven verzamelen.

De logische vervolg vraag is; hoe houdt je hier als organisatie rekening mee en zorg je voor een schaalbare infrastructuur waar tracking en data niet verloren gaan?
Harvest Digital biedt data-analyse workshops aan waar we samen ingaan op je behoefte qua data en inzicht. Welke vraagstukken wil je oplossen en hoe kan je data daar een rol in spelen?

Inzicht

Door de cookie restricties zullen inzichten veranderen, anders beheert worden en via andere kanalen binnen komen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat je een deel van je inzichten gaat missen. Dit betekent dat inzichten veel meer komen te leunen op 1st party data. Dat betekent ook dat je jouw datalandschap zal moeten veranderen. Denk aan een dataset waarbij je zelf de 1st party data logt en opslaat.

Welke technologieën heb je hierbij nodig? Daarnaast heeft dit ook betrekking op de consument; welke inzichten geef je de consument met betrekking tot je cookie en data beleid? Willen ze er eventueel wat voor terug? De inzichten die je als organisatie kan geven aan consumenten en zelf verkrijgt zijn deels afhankelijk van je eigen onderliggende data structuren. Ben je geïnteresseerd hoe je als organisatie hiermee moet omgaan?


Harvest Digital biedt data-analyse workshops aan waar we samen ingaan op je data- en je inzichtbehoefte. Welke vraagstukken wil je oplossen en hoe kan je data daar een rol in spelen?

Ontdekken hoe Landal Greenparks hun first party data strategie neerzet?

Laat je email adres achter en kijk gratis de webinar terug.    Data vormt de bron van al je digitale marketingactiviteiten. Doordat 3rd party data beperkter gebruikt zal worden zal de waarde van 1st party data exponentieel toenemen. Het goed kunnen afvangen van first party data en het centraal opslaan hiervan zal een cruciale rol gaan spelen om in de toekomst je digitale marketingstrategie op te kunnen uitvoeren.

    Wat kan Harvest Digital voor jou betekenen?

    Als grote voorstander van 1st party data driven digital marketing waar consumenten de macht hebben over eigen data, kan Harvest Digital je helpen om minder afhankelijk te worden van 3rd party data. Dit doen we door een serie van workshops en sessies om je inzicht en structuur te geven om je datastrategie vorm te geven.

    Zie je door de bomen het digitale bos niet meer? Wij leggen je uit what’s what en welke begrippen je inmiddels goed moet kennen.