Skip to main content

Vakanties.nl / Zoover

Vakanties.nl, een aanbieder van vakanties precies zoals jij dat wilt!

Transparant over prijzen, flexibele packages, een totale ontzorging voor wanneer je jouw ideale reis wilt boeken. Vaak hebben pakketreizen weinig mogelijkheden tot keuze. Vakanties.nl geeft je de mogelijkheid een pakketreis te boeken en waarin je zelf kiest hoe je deze invult.

Uitdaging

Iedereen is uniek, en dat gaat ook op voor het invullen van een ideale vakantie. Een pakketreis voldoet nooit volledig aan de wensen van iedereen. Vakanties.nl wilde echter een ervaring creëren waarin zowel de communicatie als ook het product – de reis – volledig op de klant is aangepast.

Wanneer iemand op zoek is naar een citytrip dan heeft het geen zin om all-inclusive vakanties aan te bieden. Segmenteren op basis van zowel online gedragingen als ook de gegeven voorkeuren was de uitdaging waaraan het team van Harvest Digital samen met Vakanties.nl succesvol heeft gewerkt.

Oplossing

De marketing en contentstrategie gecombineerd met marketingtechnologie helpt met opbouwen van het 360-graden klantbeeld.

Na een eerste kennismaking met Vakanties.nl hebben we de omnichannel preference flow geïntegreerd in de ‘welcome journey’, de journey waarin nieuwe klanten kennismaken met Vakanties.nl. Een visueel mooie omgeving waarin klanten naar hun voorkeuren werden gevraagd, hun ideale vliegveld om vanaf te vertrekken, of ze van verre reizen houden of in juist liever in Europa vakantie vieren.

Personalized Marketing

Na de digitale handshake tussen potentiële boeker en Vakanties.nl, is het een ideaal moment om naar interesses te vragen. Laat ons je voorkeuren weten en wij zorgen voor een gepersonaliseerd aanbod als wederdienst.

Op basis van toestemming en voorkeur, segmenteert Vakanties.nl en bieden ze unieke ervaringen. En niet alleen segmenteren op basis van voorkeuren opgegeven door de boeker is hier aan de orde. We gaan hierin een stap verder door online zoekgedrag en intentie te combineren met opgegeven voorkeuren, en deze gebruiken we om precies de juiste display/social advertentie of content op het juiste moment aan te bieden.

Dit doen we door gebruik te maken van slimme triggers die de ads en e-mail volledig dynamisch en gepersonaliseerd aanbieden, én op basis van het gedrag dat je als klant op de website laat zien. Dit alles in combinatie met DMP.  Zo zorgen we ervoor dat we relevant zijn voor de potentiële boeker wanneer het er echt toe doet. Diepgaande segmentering zorgt voor hogere relevantie, lagere media uitgaven, welke tot een verdriedubbeling conversie heeft geleid in het aantal boekingen

Service Cloud – 360 Klantbeeld

Als expert in customer service en marketing technologie implementeerden we ook Service Cloud van Salesforce, welke als hub fungeert voor customer service. Middels chat, sms, email, telefoon en Whatsapp kan Vakanties.nl adequaat inspringen op cases binnen een centrale omgeving. Binnen deze omgeving worden ook boekingdetails en wijzigingen realtime inzichtelijk (integratie met Davinci (Travel Booking System), waardoor de service medewerker een volledig 360 graden klantbeeld heeft van de reiziger.

Why Harvest?

Harvest werkt vanuit een lange termijn partnership en laat klanten groeien door de inzet van technologie in combinatie met relevante digital marketing aspecten. We pionieren, denken onafhankelijk en helpen klanten met onze haarscherpe kennis en executiekracht. Bovenal, weten we van aanpakken!

Salesforce technologie

  • Salesforce Service Cloud

  • Salesforce Marketing Cloud

  • Google Big Query

  • Google Data Studio

  • DMP