Skip to main content

Freia Groep

Het beste uit jezelf halen.

Een omnichannel marketingperspectief: ROI-inzichten creëren en de optimalisatie van het leadproces. 

De opleidingsbedrijven van Freia bieden betekenisvolle ontmoetingen en impactvolle ervaringen, die de nieuwsgierigheid van werkende mensen stimuleert en hun zelfbewustzijn vergroot, opdat ze uiteindelijk wijzer worden. En waardevoller. Voor zichzelf, voor anderen, voor hun organisatie en voor de samenleving. Om zo van betekenis te zijn en te blijven. (www.freia.nl)

The Challenge

Als overkoepelende organisatie dat uit meerdere subentiteiten bestaat, had Freia de behoefte om hun marketing- en verkoopinspanningen met elkaar te verbinden om tot een ​​holistisch beeld te komen van de algehele prestatie. Het ontbrak Freia aan inzicht in hun sales- en marketing funnel. Direct inzicht in het investeringsrendement was er niet.

De volledige reis van een potentiële klant moet worden verbonden om gegevensverrijking van het profiel te garanderen. Dit geeft inzicht in de ROI en maakt geoptimaliseerde activatie mogelijk. 

Bij het verbinden van alle touch points van prospects en klanten (inzichtelijk maken van de klantreis), wilde Freia het proces van leadkwalificatie optimaliseren door meer data toe te voegen aan het CRM-klantprofiel. Dit resulteert in een totaalinzicht waar op basis van profielverrijking een optimalisatie van lead-opvolging kan plaatsvinden.

Connecting the dots met Salesforce Datorama, Sales Cloud en Marketing Cloud.

Van een decentrale marketingaanpak naar een centraal gestuurde organisatie. Ieder opleidingsbedrijf had een eigen marketingteam. Een uniform beeld van Freia qua prestaties op marketingvlak was er niet. Door de implementatie van Marketing Cloud kan Freia hun digitale marketing centraliseren. Door automatiseringen en gewenste segmentatie binnen de database,  stroomt de data vanaf een hoofdaccount direct door naar de juiste omgeving van een leerbedrijf (Business Unit). Dit stelt Freia in staat om centraal de opleidingsbedrijven te inspireren en voeden met verschillende marketingtactieken. Best practices binnen de verschillende opleidingsbedrijven worden gedeeld en kunnen zodoende verbeterd worden. Dit stelt Freia in staat om met een gespecialiseerd (centraal) team de marketing voor alle opleidingsbedrijven te kunnen inspireren, activeren en tot  uitvoer te laten komen. Niet onbelangrijk te vermelden is dat dit centrale team alle metrics terugkrijgt voor analyse en optimalisatie. 

Inzicht en analyse van de klantreis is tot stand gekomen met behulp van de inzet van Salesforce Datorama. Harmonisatie van alle databronnen zorgt voor een eenduidig beeld van de klant en bijbehorende interacties. Dit betekent specifiek dat er een combinatie ontstaat tussen data komende uit Salesforce Sales Cloud, Marketing Cloud, Google Analytics en de advertentiekanalen. Daarnaast hebben we de optimalisatie toegepast door een campagne parameter toe te voegen om ROI-inzichten te vergemakkelijken.

Om de creatie van gekwalificeerde leads te optimaliseren, hebben we Google Analytics en Salesforce Sales Cloud op contactniveau met elkaar verbonden. Hiermee kan Freia e-mail, CRM en web-gedrag gebruiken om hun definitie van een qualified lead op een geautomatiseerde manier te laten plaatsvinden.

Naast inzicht maakt Freia de vergaarde data ook activeerbaar door het gebruik van Marketing Cloud. Door een connectie te bouwen tussen Datorama en Marketing Cloud is Freia in staat om data uit Datorama terug te sturen naar Marketing Cloud. Zo is Freia in staat om segmentaties voortkomend uit analyses in Datorama direct in een juiste journey in Marketing Cloud te pushen. Zo ontvangt elk segment de juiste boodschap. 

Holistisch inzicht in de klantreis

Met Datorama heeft Freia nu een holistisch overzicht van hun marketingprestaties door de combinatie van web-gedrag, CRM, e-mail en advertentiegegevens. Hierdoor kan Freia ROI-dashboards creëren en hun cross channel campagnes optimaliseren op basis van bruikbare inzichten. Bovendien, aangezien hun CRM-, e-mail- en Google Analytics-gegevens zijn verbonden op persoonlijk klantniveau, heeft Freia een grote flexibiliteit bij het optimaliseren en definiëren van hun proces voor het creëren van verkoopkansen. Naarmate er meer data gegenereerd zal worden, zal de profielverrijking toenemen wat de mogelijkheid tot kwalificatie zal optimaliseren. 

Op 28 september organiseren Freia, Salesforce & Harvest Digital een webinar waar ingegaan wordt op Datorama en hoe Freia dit inzet. Schrijf je hier in voor de webinar.

Salesforce technologie

  • Salesforce Sales Cloud

  • Salesforce Marketing Cloud

  • Salesforce Datorama